Meer dan de helft van de Belgen bereid kweekvlees te proberen

Een nieuwe, representatieve studie geeft aan dat 55% van de respondenten kweekvlees op zijn minst eens zou proberen. Voor de poll bevroeg YouGov, in opdracht van internationale denktank the Good Food Institute Europe, ruim duizend landgenoten om te peilen naar de vleesconsumptie van de Belg, en meer specifiek zijn kennis van en houding tegenover kweekvlees*.

Cet article est également disponible en français.

This article is also available in English.

10 juli 2024

Een nieuwe, representatieve studie geeft aan dat 55% van de respondenten kweekvlees op zijn minst eens zou proberen. Voor de poll bevroeg YouGov, in opdracht van internationale denktank the Good Food Institute Europe, ruim duizend landgenoten om te peilen naar de vleesconsumptie van de Belg, en meer specifiek zijn kennis van en houding tegenover kweekvlees*.

Groeiend bewustzijn 

Wij Belgen zijn Bourgondiërs: we eten graag en goed, en een lekker stuk vlees hoort daar voor velen nog steeds bij, zij het in de pan, op de barbecue of in de friteuse. Toch is er een groeiend bewustzijn met betrekking tot onze vleesconsumptie en de impact daarvan. Zo zegt 61%* van de ondervraagden dat we iets te veel tot veel te veel vlees eten, en zegt 47%* de komende twee jaar minder vlees tot geen vlees te willen eten.

Als het over kweekvlees gaat – dat gekweekt wordt in fermentoren in plaats van dieren – geeft 40% aan er al van gehoord te hebben, terwijl 14% zelfs zegt er veel over te weten. 24% zou, indien het beschikbaar wordt, een deel van zijn huidige vleesconsumptie erdoor willen vervangen*.

Duidelijke voordelen en een lagere impact

“Kweekvlees is echt vlees, op basis van dierlijke cellen die – een beetje zoals groenten in een serre – opgekweekt worden in een fermentor door ze van de nodige warmte en voedingsstoffen te voorzien: water, eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen”, stelt Seth Roberts, senior policy manager bij het Good Food Institute Europe. “Het grote verschil: de klimaatimpact van kweekvlees zou tot 92% lager kunnen zijn, en er komen geen antibiotica aan te pas: goed nieuws voor de planeet, en voor de volksgezondheid.”

De potentiële voordelen zijn dus duidelijk, zeker als je weet dat de globale vraag naar vlees tegen 2050 naar verwachting met 52% zal toenemen, en dat we in Europa nu al 45% van al onze geproduceerde gewassen gebruiken als veevoer.

Commercialisering in de beginfase

Momenteel zit de commercialisering van kweekvlees echter nog in een beginfase. De productie moet opgeschaald worden en de prijzen verlaagd om kweekvlees voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken, en de sociale voordelen te maximaliseren. Overheden moeten daarvoor investeren in open-access onderzoek: om de kosten van de benodigde voedingsstoffen te verlagen, de beschikbaarheid van cellijnen te vergroten, en de steigers – die nodig zijn voor de complexe vezelige textuur – en grotere fermentoren te bouwen waarin de cellen kunnen groeien.

“Kweekvlees kan, samen met de meest efficiënte landbouwpraktijken, een cruciale rol spelen in de versterking van onze voedselzekerheid en de creatie van jobs voor de toekomst. België is goed geplaatst om mee te profiteren van deze groeiende sector, en het is bemoedigend te zien dat bijna tweederde van de Belgen de productie van kweekvlees steunt zodat dit de economie ten goede kan komen”, aldus Seth Roberts, senior policy manager bij het Good Food Institute Europe.

Goedkeuring vereist

Voordat kweekvlees in Europa verkocht kan worden, dient het door de regelgevende instanties goedgekeurd te worden. Dat vereist een streng evaluatieproces onder leiding van de Novel Foods Regulation, dat naar schatting minstens 18 maanden in beslag zal nemen.

In geval van goedkeuring, vindt 57% van de ondervraagde Belgen dat kweekvlees in ons land op de markt gebracht moet worden, terwijl 61% vindt dat het in België moet worden geproduceerd om onze economie ten goede te komen. 71%* vindt dat de eventuele goedkeuring van kweekvlees los moet staan van commerciële belangen.

Momenteel is kweekvlees al goedgekeurd voor verkoop in Singapore en de Verenigde Staten, ook zijn er aanvragen ingediend in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Methodologie

De gebruikte gegevens zijn gebaseerd op een online enquête uitgevoerd door YouGov Deutschland GmbH, waaraan tussen 15 en 21 april 2024 1010 mensen in België deelnamen. De resultaten werden gewogen en zijn representatief voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder.

*Resultaten gebaseerd op geaggregeerde percentwaarden van twee antwoorden (eerder eens + sterk
eens).