Espanya

Blog Fermentation

Catalunya destina 7 milions d’euros a la investigació de proteïnes alternatives

Conrad Astley

The Good Food Institute Europe, l'organització que promou l'avanç de les proteïnes sostenibles, celebra la inversió de 7 milions d'euros realitzada pel Govern català en un centre de recerca destinat a promoure el desenvolupament de formes sostenibles de produir anàlegs de carn.

Blog Fermentation

Cataluña destina 7 millones de euros a la investigación de proteínas alternativas

Conrad Astley

Una de las inversiones más grandes jamás realizadas en proteínas alternativas en toda España. El centro ayudará a las empresas a aumentar la producción de alimentos sostenibles de origen vegetal y fermentación.