Alex Holst

Blog Fermentation

Catalunya destina 7 milions d’euros a la investigació de proteïnes alternatives

Conrad Astley

The Good Food Institute Europe, l'organització que promou l'avanç de les proteïnes sostenibles, celebra la inversió de 7 milions d'euros realitzada pel Govern català en un centre de recerca destinat a promoure el desenvolupament de formes sostenibles de produir anàlegs de carn.

Blog Fermentation

Cataluña destina 7 millones de euros a la investigación de proteínas alternativas

Conrad Astley

Una de las inversiones más grandes jamás realizadas en proteínas alternativas en toda España. El centro ayudará a las empresas a aumentar la producción de alimentos sostenibles de origen vegetal y fermentación.

Blog Fermentation

Catalonia invest €7 million in CiPA hub to lead alternative protein science in Southern Europe

Conrad Astley

The Center for Innovation in Alternative Proteins (CiPA), based across various sites throughout the region, has been funded by the Department of Climate Action, Food and Rural Agenda of the Generalitat of Catalonia and the Institute of Agri-Food Research and Technology (IRTA).